εσπα

Έργα μας στις Υπηρεσίες

Image

Ενδεικτικά έργα στον τομέα των υπηρεσιών

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Ιατρικό κέντρο - Μεσσήνη

2019 - Επιχειρηματικό σχέδιο "Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών
και μικρών επιχειρήσεων" (ΕΣΠΑ 2014-2020)

2018 - Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001

2016-2018 - Επιχειρηματικό Σχέδιο (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Image

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ιατρικό κέντρο - Μεσσήνη

2018 - Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001

Image

 

Image

 

Image

 

Image

Image

Image

Image

Image

ΑΝΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Ε.

Δαμοφώντος 6, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131  

Τηλ.: 27210 62151  

Email:  [email protected] 

Συνεργαζόμενα Γραφεία

ΤΡΙΠΟΛΗ:   Καλασιούντας Σταμάτης

Τηλ.:  6977 679633     Email:  [email protected]

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:  Κότσαλος Χρίστος

Κ. Θέμελη 5  Μεσσολόγγι Τ.Κ. 30200,  Τηλ.: 26310 23654,  

Email:  [email protected]

Copyright anelixi-consulting.com ©2021,
Ανέλιξη Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΟΕ
All Rights Reserved.
Developed by webthink.gr